ZABEZPEČENIE STRAVY

Stravu pre SMŠ Lienka dodáva jedáleň Gymnázia J. Lettricha v Martine. Strava sa platí do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca. Stravná jednotka na deň je 2,82 EUR. Zahŕňa desiatu, obed a olovrant.

Odhlásenie a prihlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je
email: jedalen@gymlet.sk
tel. č.: 043/4230844

ČÍSLO ÚČTU NA STRAVU

IBAN SK60 8180 0000 0070 0048 3569

V.S. je každému dieťatku pridelené po prihlásení na stravu.

Zostatky na účte jedálne, pod svojim menom a heslom, môžete sledovať na:
https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni.

PREVZATIE STRAVY DO OBEDÁRA

V prípade odobratia obeda do obedára si rodič na obedár napíše MENO a odovzdá ho príslušnej pani učiteľke v príslušnej triede. Nádoby budú odovzdané do školskej jedálne, kde Vám ich naplnia zamestnankyne školskej jedálne. Vyzdvihnúť obedár si môžete priamo v jedálni školy v čase od 11.30 – do 13.30 hod. (Môžete tak urobiť aj bez toho, aby ste obedár doniesli ráno so škôlky.)

INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ STRAVY

Do výdajne stravy a jedálne majú rodičia vstup zakázaný. Stravu pre deti ktoré majú potvrdenie od lekára špecialistu preberajú pani učiteľky v príslušnej triede, ktoré prebratie stravy riadne zapíšu do papierov, kde sa rodič podpíše.

  • Rodič donesie stravu iba na jeden deň.
  • Rodič v spolupráci s pani učiteľkou skontroluje dátum spotreby na obale.
  • Rodič na varené jedlo napíše dátum a čas uvarenia.

Jedlo, ktoré dieťa nedojedlo sa vyhodí do nádoby na odpad stravy. Nádoby z prineseného jedla sa v jedálni SMŠ Lienka umývať nesmú.

Deti, ktoré nemajú doporučenie od lekára špecialistu s vyšpecifikovaním alergénov, si akúkoľvek stravu do SMŠ Lienka nosiť NESMÚ!

ALERGÉNY

1. Obilniny
2. Kôrovce
3. Vajcia
4. Ryby
5. Arašidy
6. Sójové zrná
7. Mlieko
8. Orechy
9. Zeler
10. Horčica
11. Sezam
12. Siričitany
13. Vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich