ÚSMEV
Každodenné situácie sa snažíme zvládať s úsmevom, radosťou a vytváraním pozitívneho prostredia.

PRIATEĽSTVO
Výchova v našej škôlke prebieha v priateľskej atmosfére, ktorá podporuje nielen vzťahy, ale aj harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa.

SPRIEVODCA
Našou prioritou je viesť deti k samostatnosti, zároveň im byť vždy nablízku a podnecovať k rastu ich osobnosti.

OBJAVY
Rozmanitosť pomôcok a podnetného prostredia ponúka deťom možnosť samostatne odkrývať pestrosť života okolo nás.

ZÁŽITKY
Bohatou ponukou výletov, športových a nevšedných aktivít umožňujeme deťom prepojiť poznanie so skúsenosťou.

HRA
Hrou podporujeme rozvoj dieťaťa v oblasti jemnej a hrubej motoriky, emócií, zmyslového vnímania, poznávania a riešenia problémov.

LÁSKYPLNÉ OBJATIE
Vďaka rodinnej atmosfére, ktorá u nás vládne, sa bude vaše dieťa cítiť milované a prijaté.