Lekcie Play Wisely

  • Lekcia trvá 30 minút
  • Ponúkame lekcie individuálne, vo dvojici a v trojici
  • Lekcie ponúkame v slovenskom a anglickom jazyku

Individuálna lekcia

Balíček 10+2 lekcie zadarmo . . . . . 210 EUR

Lekcia v skupine 2 detí

Balíček 10+2 lekcie zadarmo* . . . . . 160 EUR
* možné len v prípade, že si klient sám zaistí dve deti podobného veku

Lekcia v skupine 3 detí

Balíček 10+2 lekcie zadarmo* . . . . . 110 EUR
* možné len v prípade, že si klient sám zaistí skupinu troch detí podobného veku

Zľavy

  • Zľavy pre dvojičky, trojičky
    – (lekcie vo dvojici a trojici) . . . . 10 EUR / balíček na každé dieťa
  • Zľava pre súrodenca . . . . 10 EUR
  • Zľava na piaty a každý ďalší balíček lekcií . . . . 10 EUR
Zľava sa vzťahuje len na základné balíčky individuálnych alebo skupinových lekcií. (10+2) lekcie