Život Márie Montessori

Detstvo

Maria Tecla Artemicia Montessori sa narodila 31. 8. 1870 v Chiaravalle, v Taliansku. Bola jedinýcm dieťaťom Alessandra Montessori a Renilde Stoppani. Jej rodina sa presťahovala do Ríma, kde malá Maria začala chodiť do školy. Pretože sa v budúcnosti chcela stať inžinierkou, v trinástich rokoch sa rozhodla študovať na technickej škole a inštitúre, kde sa jej darilo najmä v matematike. Po jeho skončení sa ale rozhodla, že sa bude venovať medicíne.

Štúdium medicíny

Medicína bola v Taliansku v časoch M. Montessori neslýchanou voľbou povolania pre ženu. Maria sa pri svojom štúdiu musela vysporiadať s mnohými prekážkami – či už sa jednalo o prijatie na školu, nevľúdnosť spolužiakov alebo hodiny strávené v pitevni osamote. Popri štúdiu pracovala ako asistentka v nemocnici. Špecializovala sa na psychiatriu a pediatriu. Jej vytrvalosť a nezlomnosť sa napokon vyplatili a v roku 1896 sa stala prvou doktorkou medicíny v celom Taliansku.

Začiatky práce s deťmi

Maria sa zamestnala v tzv. ortofrenickej škole, kde sa špecializovala na vzdelávanie učiteľov detí so špeciálnymi potrebami. Nachádzala sa tu experimentálna trieda „nevzdelávateľných“ detí, pre ktoré Maria vyvíjala rôzne pomôcky a techniky, ktoré im mali pomôcť napredovať. Žiaci z tejto triedy boli po dvoch rokoch schopní zvládnuť školské testy pre zdravé deti, čo prilákalo pozornosť verejnosti.

Maria Montessori potom dostala ponuku podieľať sa na učení detí v chudobnej štvrti Ríma, San Lorenzo. Založila tu svoju prvú škôlku, ktorá dostala názov Casa dei Bambini, čiže Dom detí. Aplikovala tu svoje doterajšie poznatky. Škôlka, kde sa malé deti (približne od tri do šesť rokov) správali nevídane slušne a dosahovali prekvapivé akademické výsledky znovu prilákala záujem širšej verejnosti k práci M. Montessori.

Odchod z Talianska a cestovanie

Maria Montessori postupne otvorila v Taliansku viacero škôlok a správy o nich sa začali šíriť po svete. Školy inšpirované týmto prístupom začali vznikať aj v zahraničí a knihy, ktoré Maria Montessori o svojej metóde písala, sa postupne začali prekladať do viacerých svetových jazykov. Maria Montessori vycestovala do USA a viacerých štátov západnej Európy. Z Talianska definitívne odišla chvíľu po nástupe Mussoliniho k moci, kedy odmietla povoliť, aby sa jej škôlky stali prostriedkom šírenia nenávistnej ideológie. Usadila sa v Holandsku, spolu so svojím synom Mariom.

India

Maria Montessori sa priatelila s mnohými významnými osobnosťami svojej doby. Jedným z nich bol indický básnik a filantrop Rabíndranáth Thákur, ktorý bol veľkým  zástancom jej metódy. V roku 1939 pricestovala Montessori do Indie, aby tam šírila svoje poznatky o práci s deťmi. Keďže ale vypukla Druhá svetová vojna a Maria bola občiankou Talianska na území kolónie Veľkej Británie, boli spolu s Mariom internovaní na indickom území. Neskôr im bolo povolené cestovať po Indii a prednášať o Montessori metóde.

V tomto období Maria premyslela koncept kozmickej výchovy (vzdelávanie pre deti nad 6 rokov) a intenzívne sa tiež zaoberala prístupom k deťom do troch rokov, v ktorom objavila veľký potenciál na výskum.

Staroba a smrť

Po skončení vojny sa Maria vrátila späť do Holandska. Stále však intenzívne cestovala po svete, školila ľudí o svojích poznatkoch a napísala niektoré zo svojich najznámejších kníh (napr. Absorbujúca myseľ a Objavovanie dieťaťa). Bola trikrát nominovaná na Nobelovu cenu. Ešte rok pred svojou smrťou sa zúčastňovala kongresov a trénovala nových učiteľov. Zomrela v roku 1952 na mozgovú porážku.

Prínos práce Márie Montessori

Na jej prácu možno pohliadať nielen ako na významnú pedagogickú teóriu. Prístup Marie Montessori k dieťaťu a jeho vzdelávaniu je komplexný. Bez pochopenia dieťaťa, jeho psychických, sociálnych, fyzických a iných potrieb, nie je možné ho vzdelávať tak, aby učivu rozumelo do hĺbky, aby túžilo aplikovať získané vedomosti v praxi, aby škola pre neho nebola len nutným zlom.

Slávne osobnosti, ktoré prešli Montessori vzdelávaním (výber)

Sergey Brin a Larry Page, zakladatelia Googlu, obidvaja pripisujú značný podiel na svojom úspechu práve vzdelávaním metódou Montessori V interview s Barbarou Walters uviedli, že Montessori im dalo slobodu ísť za svojimi záujmami a cieľmmi.

Bill Gates, zakladateľ spoločnosti Microsoft.

Jimmy Wales, jeden zo zakladateľov Wikipedie, propagátor webu typu wiki a internetový podnikateľ.

Will Wright, tvorca a dizainér počítačových hier „The Sims“.

Katherine Graham, majiteľka, šéfredaktorka The Washington Post.

Princovia William a Harry, britská kráľovská rodina.

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, bola manželkou 35. prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho, v rokoch 1961–1963 prvá dáma USA.

George Clooney, herec

a veľa, veľa ďalších…