„Nepremeškajte príležitosť rozvinúť mozgovú a pohybovú kapacitu vášho dieťaťa v rannom období života.“

 

Ste maminka alebo ocko ktorému záleží na správnom rozvoji svojho dieťatka? Tak vitajte na našej stránke.

Kto sme?

Mladý, vzdelaný a kreatívny kolektív pripravený rozvíjať individuálne alebo vo dvojiciach či trojiciach vaše deti vo veku od 4 mesiacov do 5 rokov.

Máte zdravotne znevýhodnené dieťa?

Naše špeciálne pedagogičky sú pripravené rozvíjať vaše dieťa podľa jeho potrieb. Hranicu veku posúdime individuálne na individuálnych lekciách.

Našou prioritou je vytvoriť pre dieťatko a pre vás rodičov príjemné a bezpečné prostredie, kde sa spoločne budeme cítiť fajn.

Na čo sa môžete tešiť?

Play Wisely® je 30 minút prirodzenej zábavy, kognitívnej stimulácie, rozvoja jemnej a hrubej motoriky. 

Play Wisely® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

Na prvý vývojový herný systém, ktorý spája vedu, vzdelanie a šport!

Čo je našim cieľom?

Veselé, šťastné dieťa a usmievavý rodič, ktorý vidí napredovanie v bezpečnom prostredí.

Bezpečná vzťahová väzba medzi dieťaťom a rodičom.

Je zapnúť a naladiť ranné senzorické, jazykové, pohybové schopnosti pre učenie, ktoré sú základom úspechu všetkých budúcich schopností.

Je podporovať optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 5 rokov, a tak následne posilňovať efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

Čo tvorí základ programu Play Wisely®?

Výukové karty Play Wisely

Deti pracujú so špeciálnymi kognitívnymi kartami, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, farieb, čísel, tvarov a veľkostí a aktívne podporujú pozornosť, bystrosť, rozpoznávanie, pamäť a reč u dieťaťa.

Jemná motorika

Jemná motorika má priamy vplyv na rozumový a psychomotorický vývin vášho dieťatka. Deti pracujú s rozmanitými pomôckami pre podporu správneho úchopu a pre trénovanie koordinácie oko – ruka.

Zábavné pohybové cvičenia

Využívame najnovšie vedecké poznatky o vývine dieťaťa a to najmä z oblasti neurológie. Táto metóda bola pripravená na základe výskumu NASA. Na lekciách rozvíjame všestrannú obratnosť dieťaťa a hrubú motoriku.

 

Máte chuť prísť na UKÁŽKOVÚ LEKCIU?

Stačí poslať prihlášku prostredíctvom e-mailu, v ktorom je potrebné uviesť nasledovné údaje:

– vaše meno
– meno dieťatka
– vek dieťatka
– mobilný kontakt
– váš e-mail