Naša Lienka je veľmi zvedavá, šikovná a už sa nevie dočkať množstva nových a zaujímavých dobrodružstiev s Vami.

Vyber si, čo by sa ti z ponuky krúžkov našej Lienky najviac páčilo!

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá, ktoré k 15. 9. 2020 dovŕšili 3 roky

Komu zveríte svoje deti: Licencovaným plaveckým trénerom Peťovi a Braňovi (v prípade potreby Teovi a Jankovi…)

Kde: Na Krytej plavárni Sunny Martin

Termín: Pondelok v čase od 14.00 do 15.00 hod.

Ako: Deti privezieme na Krytú plaváreň Sunny Martin, o 15.30 si prevezmú rodičia svoje deti priamo pred plavárňou.

Termín: Plávanie bude prebiehať 1x za týždeň / 60 min. v mesiacoch SEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER v mesiacovh MAREC, APRÍL, MÁJ

Suma: 30 € / 1 mesiac

 • rozvíja základné pohybové schopnosti
 • prostredníctvom hier a súťaží učí deti základy loptových hier, gymnastiky zlepšuje kondíciu, koordináciu pohybov rozvíja vzťah k športu a fair-play

 

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá ktoré k 15. 9. 2020 dovŕšili 3 roky

Komu zveríte svoje deti: Dlhoročným trénerom a inštruktorom Kubovi a Lukášovi

Kde: Telocvičňa Gymnázia J. Lettricha

Termín: Počas celého školského roka od septembra do júna.

Suma: 20 € / 1 mesiac

Futbal rozvíja základné pohybové schopnosti prostredníctvom hier a súťaží

 • učí deti základy loptových hier, gymnastiky
 • zlepšuje kondíciu, koordináciu pohybov
 • rozvíja vzťah k športu a fair-play

 

Kto sa môže prihlásiť: Všetci predškoláci, chlapci aj dievčatá Komu zveríte svoje deti: Licencovanému futbalovému trénerovi Teovi

Kde: Telocvičňa Gymnázia J. Lettricha

Termín: v mesiacoch OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER v mesiacovh MAREC, APRÍL, MÁJ

Suma: bezplatne, hradené z projektu

Detičky sa dozvedia veľa o maliaroch, vytvoria rôzne vlastné dielka i „napodobeniny“ svetových diel. Budú si môcť zakúpiť materiály s výtvarnou tématikou. Výsledkom práce bude ich vlastný kalendár a VÝSTAVA v júni 2021. (Náklady na výrobu kalendára, úpravu fotiek a výstavu nie sú zahrnuté v cene krúžku.)

 • každá hodina tematicky zameraná
 • práca s rôznym materiálom a technikami
 • hravou formou rozvíja kreatívne myslenie a estetické cítenie

 

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá, ktoré k 15. 9. 2020 dovŕšili 3 roky

Komu zveríte svoje deti: Výtvarníčke a arteterapeutke Nataške

Kde: Priestory SMŠ Lienka

Termín: Počas celého školského roka od 14. 9. 2020 do 18. 6. 2021

Suma: 17 € / 1 mesiac

Divadelníček

 • učí deti vystupovať pred divákmi
 • rozvíjať kolektívnu spoluprácu, rozvoj reči
 • rytmické cvičenia, divadielka, básničky a pesničky • hrané a bábkové divadlo, pantomíma
 • dramatické hry, etudy, výroba kulís

 

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá ktoré majú 4 a viac rôčkov

Komu zveríte svoje deti: Herečke, režisérke a dramaturgičke Paule

Kde: Priestory SMŠ Lienka

Termín: Počas celého školského roka od 1.10.2020  do 21.5.2021.

Suma: 15 € / 1 mesiac

Náš plán pre LEGO krúžok je postavený tak, aby tvoril základy pre:

 • Matematiku (počítanie a porovnávanie, rozpoznávanie číslic a vzorov, triedenie a klasifikáciu)
 • Vedné odbory (zhromažďovanie a prezentáciu dát z rôznych oblastí, využívanie zmyslov a prostriedkov na učenie)
 • Čitateľskú gramotnosť (rozvíjanie predčitateľskej a pisateľskej zručnosti, rozpoznávanie zvukov a rozvíjanie znalostí abecedy)
 • Sociálny a emocionálny vývoj (objavovanie rodiny, širšej komunity, rešpektovanie rozmanitostí, rozvoj komunikačných zručností a zmyslu pre tímovú prácu)
 • Hravé učenie (povzbudenie a podpora učenia)

 

Kto sa môže prihlásiť: Všetci  chlapci aj dievčatá, ktoré k 15.9.2020 dovŕšili 3 roky

Komu zveríte svoje deti: Pani učiteľke Ivke a Ľubke

Kde: Priestory SMŠ Lienka

Termín: Počas celého školského roka od 1. 10. 2020  do 31. 5. 2021

Suma: 15 € / 1 mesiac