Naša Lienka je veľmi zvedavá, šikovná a už sa nevie dočkať množstva nových a zaujímavých dobrodružstiev s Vami.

Vyber si, čo by sa ti z ponuky krúžkov našej Lienky najviac páčilo!

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá, ktoré k 15. 9. 2022 dovŕšili 4 roky

Komu zveríte svoje deti: Licencovaným plaveckým trénerom Peťovi a Braňovi (v prípade potreby Teovi a Jankovi…)

Kde: Na plavárni Sunny Hurbanova

Termín: upresníme

Ako: Deti privezieme na plaváreň Sunny Hurbanova. Po plávaní si rodičia prevezmú svoje deti priamo v prezliekárni plavárne.

Termín: Plávanie bude prebiehať 1x za týždeň / 60 min. v mesiacoch SEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER, MAREC, APRÍL, MÁJ

 • rozvíja základné pohybové schopnosti
 • prostredníctvom hier a súťaží učí deti základy loptových hier, gymnastiky zlepšuje kondíciu, koordináciu pohybov rozvíja vzťah k športu a fair-play

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá ktoré k 15. 9. 2022 dovŕšili 3 roky

Komu zveríte svoje deti: Dlhoročným trénerom a inštruktorom Kubovi a Lukášovi

Kde: Telocvičňa Gymnázia J. Lettricha

Termín: Počas celého školského roka od septembra do júna.

Futbal rozvíja základné pohybové schopnosti prostredníctvom hier a súťaží

 • učí deti základy loptových hier, gymnastiky
 • zlepšuje kondíciu, koordináciu pohybov
 • rozvíja vzťah k športu a fair-play

Kto sa môže prihlásiť: Všetci predškoláci, chlapci aj dievčatá Komu zveríte svoje deti: Licencovanému futbalovému trénerovi Teovi

Kde: Telocvičňa Gymnázia J. Lettricha

Termín: v mesiacoch OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER, MAREC, APRÍL, MÁJ

Detičky sa venujú vlastnej výtvarnej tvobe.

 • každá hodina tematicky zameraná
 • práca s rôznym materiálom a technikami
 • hravou formou rozvíja kreatívne myslenie a estetické cítenie

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá, ktoré k 15. 9. 2022 dovŕšili 3 roky

Komu zveríte svoje deti: Výtvarníčke a arteterapeutke Nataške

Kde: Priestory SMŠ Lienka

Termín: Počas celého školského roka od 14. 9. 2020 do 18. 6. 2021

 • poznanie tradičnej kultúry – folklóru prostredníctvom tanca a hier
 • rozvíjanie základov moderného tanca
 • vnímanie rytmu hravou formou
 • vlastnou skúsenosťou rozvíjať umenie tanca

 

Kto sa môže prihlásiť: Všetci chlapci aj dievčatá, ktoré k 15.9.2022 dovŕšili 3 roky

Komu zveríte svoje deti: Pani učiteľke Ivke a Mirke

Kde: Telocvičňa Gymnázia J. Lettricha

Termín: Počas celého školského roka od Septembra do Júna