ELIPSA vychádza z prirodzenej potreby dieťaťa chodiť po rôznych plochách /obrubníkoch,  vyvýšených miestach. ./. Hlavným cieľom je zdokonaľovanie nielen fyzickej ale aj psychickej spolupráce tela v harmónii s ostatnými deťmi.  Pôsobí upokojujúco a deti si prostredníctvom elipsy cibria systém rovnováhy. Zároveň sa ňou odstraňujú defekty nesprávnej chôdze a napomáha k rozvoju sústredenosti dieťaťa.